پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها – عارضه یابی و بهره وری -شرکت QMS ایران

پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها – عارضه یابی و بهره وری شرکت QMS ایران
دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 4376 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 163

پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها - عارضه یابی و بهره وری -شرکت QMS ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

اسلاید ۱ :

اهداف دوره

– تعریف و شناخت فرآیندها

– دسته بندی فرآیندها

– فرآیندهای مشتری مدار

– تعریف اثربخشی و کارایی

– مدل FOCUS PDCA

– مدل SAMIE

اسلاید ۲ :

تعاریف و مفاهیم

فرآیند

q مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط به هم یا متعامل كه ورودیها را به خروجیها تبدیل می‌كند.

 • مجموعه‌ ورودی های یك فرآیند عمومأ خروجیهای سایرفرآیندها هستند.
 • فرآیندها در سازمان عمومأ برنامه‌ریزی می‌شوند و تحت شرایط كنترل شده به اجرا در‌می‌آیند تا ارزش‌افزوده ایجاد شود.

یك فعالیـت كه با استفاده از منابـع و بصـورت هدایت شده در جهت كسب توانایی برای تبدیل داده ها به ستانده‌ها عمل می‌كند را می‌توان به عنوان یك فرایند در نظر گرفت.

اسلاید ۳ :

تعاریف و مفاهیم

فرآیند

مجموعه‌ای از فعالیتهای مرتبط به هم یا متعامل كه دروندادها را به بروندادها تبدیل می‌كند.

اسلاید ۴ :

نگرشی دیگر در شناسائی فرآیندها

فرآیند زنجیره‌ای از فعالیتهای با ارزش افزوده است‌ كه محصول و یا خدماتی را تحویل مشتری فرآیند(بیرونی و یا درونی) می‌دهد.

فرآیند با یك نقطة شروع و یك نقطة پایان تعریف
شده است.

اسلاید ۵ :

رویكرد فرآیندی

 • هر سازمانی برای عملكرد مؤثّرتر باید تعدادی فرآیند مرتبط باهم و مؤثّر برهم را تعیین و مدیریت نماید.
 • شناسایی و مدیریت نمودن فرآیندهای به كارگرفته شده در یك سازمان و به ویژه تعامل میان این فرآیندها به شكل سیستماتیك رویكرد فرآیندی نامیده می شود.

اسلاید ۶ :

مزایای رویكرد فرآیندی

به زبانی ساده:

اولین مزیت رویكرد فرآیندی، نگاهی مجدد به سازمان از دیدگاه یك مشتری است.

 • شناخت فرآیندهای سازمان از دیدگاه مشتری،
 • شناخت سایر فرآیندهایی كه از دیدگاه مشتری پنهان است و
 • بررسی ارزش فرآیندها در سازمان

۱- برای كاركرد موثر یك سازمان ، شناسایی و ادارة فعالیتهای به هم وابسته ضروری است.

۲- نگرش فرآیندی، به سازمان امكان می‌دهد تا روی ارتباط بیـن تك تك فرآیندهای موجود در مجموعه‌ای از فرآیندها و نیـز تركیب و تعامل آنها، كنترل مستمر داشته باشد.

اسلاید ۷ :

ارزش فرآیندها از دیدگاه مشتری

فرآیندهای ارزشمند از نظر مشتری:

 • مشتری آنها را تشخیص می دهد، حاضر به پرداخت هزینه های آن می‌باشد. كاری برای مشتری

فرآیندهای بی‌ارزش از نظر مشتری:

 • برای سازمان ضروری است، ولیكن مشتری بهایی برای آن نمی‌پردازد.

كاری برای شركت

فرآیندهای زائد:

 • كارهای غیر ضروری، نه ارزشی برای مشتری دارد و نه برای سازمان

كاری برای هیچكس

اسلاید ۸ :

مدل اختاپوس و تعیین فرآیندهای COP

مدل اختاپوس بصورت شماتیک فرآیندهایی را نمایش می دهد که مستقیماً ورودی از مشتری به سازمان دارند و / یا مستقیما خروجی را از سازمان تحویل مشتری می دهند.

اسلاید ۹ :

یك فرآیند مشتری مدار

 • COP Customer Oriented Processes

فرآیندهای مشتری مدار

 • SOP Supporting Oriented Processes

فرآیندهای پشتیبان

 • MOP Managing Oriented Processes

فرآیندهای مدیریت

اسلاید ۱۰ :

تعاریف و مفاهیم

اثر بخشـی

میزان تحقق فعالیتهای طرح ریزی شده و حصول نتایج مورد نظر

كارآیـی

رابطة میان نتایج حاصله با منابع استفاده شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *