مبانی نظری وپیشینه تحقیق قابلیت های سازمانی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق قابلیت های سازمانی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق قابلیت های سازمانی
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 19
فرمت فایل docx
حجم فایل 80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

مبانی نظری وپیشینه تحقیق قابلیت های سازمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 3349

کاربر

مبانی نظری وپیشینه تحقیق قابلیت های سازمانی

توضیحات: فصل دوم (پیشینه ی پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی فارسی و انگلیسی کامل به شیوه APA جهت استفاده فصل دو

توضیحات نظری در مورد متغیر و همچنین پیشینه در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب برای فصل دو

منبع : دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

در دو دهه اخیر با رشد رقابت میان سازمان­ها، نگاه­های جدید در حوزه علوم مدیریت و کسب و کار شکل گرفته است که به دنبال شناسایی ریشه­های موفقیت سازمان­ها در شرایط سخت رقابتی هستند. توجه به قابلیت­های سازمانی یکی از زاییده این دیدگاه می باشد. با مطالعه رقابت در عرضه بازارها در دهه­های اخیر، از جمله موارد کلیدی که همواره مورد توجه بسیاری از دانشمندان حوزه استراتژی بوده است، قابلیت­های سازمان به­خصوص قابلیت­های کلیدی سازمان هستند که به عنوان شالوده مزیت­های رقابتی سازمان­ها مطرح می­شوند. مفهوم قابلیت­های سازمانی، مفهومی وسیع و بسیط است که ابعاد و وجهه­های گوناگونی داشته و از دیدگاه­های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است (اسکرینگ تنا و بو لوسار، 2005؛ ادگار و لاکود، 2008).

به نظر می­رسد نگاه دقیق و ریزبینانه به قابلیت­های سازمانی با شکل­گیری و مطرح شدن اصلاح قابلیت­های کلیدی سازمان آغاز گردید (والش و لینتون، 2001). قابلیت­های کلیدی سازمان اغلب به عنوان پایه­ای برای رقابت پذیر بودن سازمان­ها و ایجاد مزیت رقابتی مورد مطالعه قرار می­گیرد. با گسترش مطالعات در این حوزه، دیگر توجه تنها به قابلیت­های کلیدی سازمان که به­طور مستقیم سازنده مزیت­های رقابتی هستند، نبوده و سایر قابلیت­های سازمانی که صرفاً به توانمند شدن سازمان در رسیدن به هدفی غیر از مزیت رقابتی منجر شوند، نیز مورد مداقه قرار گرفته اند. از آنجاییکه این قابلیت­ها منجر به مزیت رقابتی می­گردند، لازم است تا قبل از بررسی قابلیت­های سازمانی، اشاراتی مختصر به مزیت رقابتی و تئوری­های مطرح شده در آن­ها داشته باشیم.

2-3-1. مزیت رقابتی

مزیت رقابتی، وضعیتی است که یک بنگاه را قادر می سازد با کارایی بالاتر و به­کارگیری روش­های برتر، محصول را با کیفیت بالاتر عرضه نماید و در رقابت با رقبا سود بیش­تری را برای بنگاه فراهم آورد. یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی است که بتواند به دلایل خاص که ناشی از ویژگی­های آن واحد است (مانند وضعیت مکانی، فناوری، پرسنلی و…) به طور پیوسته تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایین­تر و کیفیت بالاتر عرضه کند (رودساز و همکاران، 1391). مزیت رقابتی ارزش­های قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزش­ها از هزینه­های مشتری بالاتر است (پورتر، 2008، ص 15). مزیت رقابتی تمایز در ویژگی­ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا به مشتریان می­کند (هائو، 1999). بر اساس تعریفی دیگر، مزیت رقابتی به­عنوان ارزشی شناخته می­شود که سازمان به مشتریان خود عرضه می­دارند به نحوی که در آن مقطع زمانی این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمی­شود (رودریگرز و همکاران، 2002).


– Escrig-Tena & Bou-Llusar

2 – Edgar & Lockwood

3 – Walsh & Linton

1 – Porter

– Hao

[PDF]ﻓﺼﻞ دوم ﭘﮋوﻫﺶ ي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮي ﯽ ﻧﺎﻣﺒ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

ﻣﻘﺪﻣﻪ. اﻣﺮوزه. ﺗﻌﺪاد. ﭘﺴﺖ. ﻫﺎي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﮐﻪ. ﺗﻌﺎﻣﻼت. ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﺟﺰء. ﻻﯾﻨﻔﮏ. وﻇﺎﯾﻒ. آن. درآﻣﺪه، …. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﻮش. ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ. ﻫﺸﺖ. ﻧﻮع. ﻫﻮش. را. ﺗﻮﺻﯿﻒ. ﮐﺮد. ﮐﻪ. در. داﺧﻞ ﻣﻔﻬﻮم. ﮐﻠﯽ. ﻫﻮش. ﻗﺮار. ﻣﯽ ….. ﻧﮋادي. و. ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ. ﺟﻬﺖ. آﮔﺎﻫﯽ. زا. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺸﻮر (ﻟﻮﮔﻮ. 2،. 2007. ). ﻫﻮش. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ. ﻓﺮدي.

[PDF]ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﻱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ: ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ … ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ. ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺯﻥ. ﻫﺎﻱ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﻮﻟﻪ … ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ….. ﻛﺎﻻﻫﺎ. ﻳﺎ. ﺧﺪﻣﺎﺕ. ﺑﻪ. ﻭﺳﻴﻠﺔ. ﺷﻴﻮﻩ. ﻫﺎﻱ. ﻏﻴﺮ. ﺷﺨﺼﻲ. ﺑﻪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ. ﻓﺮﺩ. ﻳﺎ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. )2. ﻓﺮﻭﺵ. ﺷﺨﺼﻲ.

[PDF]دریافت فایل

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. مقدمه … 22. بخش اول. -. مبانی نظری توسعه و غنی سازی شغلی کارکنان …. کاربرد تئوری ویژگی های شغلی در سازمان.

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اقتصاد دانشی ودارایی های …

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اقتصاد دانشی ودارایی های نامشهود وسرمایه فکری …. شود وموفقیت بالقوه سازمان ها ریشه در قابلیتهای فکری آنها دارد تا داراییهای مشهود آنها .

پیشینه تحقیق مفاهیم و تعاریف عدالت سازمانی و اعتماد …

پیشینه تحقیق مفاهیم و تعاریف عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی و رویکرد های آن. دسته: رشته مدیریت آموزشی. فرمت : word | صفحات : 61. قیمت: 8000 تومان … نخست به مبانی نظری عدالت سازمانی پرداخته شده است و سپس اعتماد مبانی نظری اعتماد سازمانی …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی – لارکا فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت سازمانی پیشینه پژوهش هویت سازمانی پیشینه تحقیق هویت سازمانی مبانی نظری … دسته بندی : پیشینه متغیر های روانشناسی.

فروشگاه نیکو | مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی

۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد شغلی در ۲۰ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc … در تعریفی دیگر، عملکرد شغلی به عنوان ارزش سازمانی رفتارهای شغلی کارمند در زمانها و موقعیتهای شغلی مختلف تعریف … قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رفتار شهروندی …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رفتار شهروندی سازمانی. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه با منبع نویسی …

مبانی نظری فصل دوم – فصل دوم |پرسشنامه

هم چنین شما می توانید پروپوزال،مقاله،مبانی نظری فصل دوم،تجزیه و تحلیل فصل 4،پیشینه تحقیق های مورد نظر خود را … فایل های مجموعه : مبانی نظری فصل دوم … قیمت : 5000 تومان … مبانی نظری آموزش الکترونیک ضمن خدمت … مبانی نظری سکوت سازمانی.

بایگانی‌ها سازمانی – li4

مبانی نظری وپیشینه پژوهش رفتار شهروندی سازمانی ….. تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر حافظه سازمانی و قابلیت های یادگیری بر مزیت رقابتی پایدار از سری …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *