مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 17
فرمت فایل docx
حجم فایل 54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن

فروشنده فایل

کد کاربری 3349

کاربر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوه APA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

محققان علوم رفتاری در کشورهای مختلف هرگز تعریف روشن و واحدی از مفهوم پرخاشگری ارائه نداده اند زیرا تعریف پرخاشگری تحت تاثیر فرهنگ،تجربه واعتقادات جوامع متفاوت است(ایزدی طامه وهمکاران،1389: 185).به هر حال رفتارهای پرخاشگرانه یکی از مشکلات اجتماعی مهم و اساسی درهرجامعه است که به دلیل اهمیت آن بخصوص دردوران کودکی ونوجوانی توجه ویژه ای می شود.درزیر به مهمترین تعاریف ارائه شده در خصوص پرخاشگری اشاره می شود:

از دیدگاه ارونسون (1387) پرخاشگری رفتارآگاهانه ای است که هدفش اعمال دردورنج جسمانی یا روانی باشد. به عبارت بهتر عمل آگاهانه ای است که باهدف واردآوردن صدمه و رنج انجام می گیرد.این عمل ممکن است بدنی یا کلامی باشد.خواه در نیل به هدف موفق بشود یا نشود، در هر صورت پرخاشگری است. هیلگارد و اتکینسون (1385) پرخاشگری را رفتاری می دانند که قصد آن صدمه زدن (جسمانی و کلامی) به فرد دیگر یا نابود کردن دارایی آنهاست. مفهوم اساسی در این تعریف قصد است.اگر کسی پای شمارالگد می کند قصد وی نشان دهنده پرخاشگرانه بودن یا نبودن رفتار است.به طور کلی رفتار پرخاشگرانه واجد چهار شرط زیر است:

الف) فردی که رفتارش توام با پرخاشگری است آن رفتار را عمداٌانجام می دهد.

ب) آن رفتار در رروابط بین فردی که حاکی از تعارض یا ناکامی باشد رخ می دهد.

پ) شخصی که دارای رفتار پرخاشگرانه است قصدش برتری یافتن بر فردی است که مقابل او رفتار پرخاشگرانه داشته است.

ت) شخصی که چنین رفتاری از او سر می زند یا در جهت جدال تحریک شده یا حد اعلای شدت، آن مسیر را پیموده است(ایزدی طامه و همکاران، 1389: 187( .

با توجه به جمیع تعاریف مربوط به پرخاشگری مهمترین مفاهیم مستتر در این تعاریف عبارتند از:

نیتمندی: رفتار پرخاشگرانه همراه با قصد و نیت صورت می گیرد.

جلوه رفتاری: عامل پرخاشگری به نوعی(کلامی یا جسمانی) قصد و نیت خود را آشکار می سازد.

قربانی : پرخاشگری همواره معطوف به شخصی یا چیزی می باشد.

پرخاشگری به طورکلی به دونوع پرخاشگری خصمانه وپرخاشگری وسیله ای تقسیم می شود.پرخاشگری خصمانه عملی پرخاشگرانه است که ازاحساس خشم ناشی می شود وهدفش اعمال درد و آسیب است.اما در پرخاشگری وسیله ای قصد و نیت آسیب رساندن به شخص دیگر وجود دارد، لیکن آسیب رسانی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدفی غیراز ایجاد درد و رنج صورت می گیرد (ارونسون ، 1387 : 275).

پرخاشگری خصمانه شامل دو حالت پرخاشگری آشکار وپرخاشگری رابطه ای می باشد.در پرخاشگری آشکار کودک به دیگران صدمه بدنی وارد می کند یااو را به چنین صدمه ای تهدید می کند . مثلا کتک زدن ، لگد زدن یا تهدید کردن یک همسال به کتک زدن. اما در پرخاشگری رابطه ای به صورت محرومیت اجتماعی و شایعه پراکنی رخ می دهد و به رابطه همسالان آسیب می رساند(یعقوبی و همکاران،1390).

پرخاشگری رابطه ای که شامل دو نوع مستقیم و غیر مستقیم می شود در مورد کودکانی به کار می رود که به طور عمد سایر کودکان را از گروه طرد و منزوی می کنند. برخی از محققان این نوع رفتار را پرخاشگری اجتماعی و مستقل از پرخاشگری آشکار تعریف کرده اند(واحدی و همکاران، 1387).

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در کودکان و …

۸ فروردین ۱۳۹۶ – سلام و درود بر شما. مدیر این سایت در خدمت شماست. شما با جستجو برای «مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن (فصل …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در کودکان و …

۱ مهر ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در کودکان و …

۳۰ دی ۱۳۹۵ – مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن(فصل دوم تحقیق). توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری و پرخاشجویی | …

مطالب پژوهشی,آموزشی,پروپوزال,پرسشنامه,مبانی نظری,پیشینه پژوهش,پروتکل های … و پرخاشگری در زمره شایع ترین علل ارجاع کودکان و نوجوانان به کلینیکهای …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در کودکان و …

کودکان پرخاشگری نظری مبانی پیشینه تحقیق مبانی نظری پایان نامه پیشینه تحقیق پرخاشگری کودکان تحقیق پرخاشگری پیشینه تحقیق پرخاشگری نظر مبانی …

[DOC]مبانی نظری و پیشینه تحقیق. – download-thesis.com

مقایسه ویژگیهای شخصیتی والدين كودكان داراي اختلال نافرماني مقابله اي … فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق 11 …. نسبت به یکدیگر و با کودکان است، می تواند در ایجاد اعتماد و استقلال در کودک و نوجوان تسهیل …. 1)پرخاشگری نسبت به مردم و حیوانات 2) تخریب اموال 3) حقه بازی یا دزدی 4) ….. شناخت درمان مشکلات رفتاری کودکان.

[PDF]ﻣﺪﯾﻮن ﺣﻀﻮر ﺳﺒﺰ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﺰﯾﺰم و ﺗﻤﺎم ﮐﻮدﮐﺎن اﯾﺮان زﻣﯿﻦ

رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ … 8. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ. 8. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻈﺮي. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ. 8. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ. 9. ﻓﺼﻞ دوم. : ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. ي ﭘﮋوﻫﺶ. ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ. ي ادﺑﯿﺎت ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. 12 … ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي. 48. ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي. 51. دﯾﺪﮔﺎه روان ﮐﺎوي. 51. ﻧﻈﺮﯾﻪ …. اﻣﺮوزه ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي زﯾﺎدي را ﺑﺮاي ﻫﻨﺮ ﻗﺼﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ و اﺻﻼﺣﯽ و ﺗﺮﺑﯿ.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در کودکان و …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن(فصل دوم تحقیق). لینک منبع و پست :مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در کودکان و …

[DOC]پرخاشگری – پروژه بیست – پروژه ، مقاله ، پایان نامه ، برنامه …

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش ….. مداخله های مبتنی بر آموزش مهارت های اجتماعی باعث کاربرد روز افزون این شیوه ها در درمان کودکان و نوجوانان پرخاشگر شده است.

پیشینه تحقیق پرخاشگری :: دانلود مبانی نظری و پیشینه …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن(فصل دوم تحقیق). توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *