مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش بازاریابی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش بازاریابی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش بازاریابی
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 59
فرمت فایل docx
حجم فایل 111 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش بازاریابی

فروشنده فایل

کد کاربری 3349

کاربر

مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش بازاریابی

توضیحات: فصل دوم (پیشینه ی پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی فارسی و انگلیسی کامل به شیوه APA جهت استفاده فصل دو

توضیحات نظری در مورد متغیر و همچنین پیشینه در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب برای فصل دو

منبع : دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

مفهوم هوش به عنوان قسمتی از استراتژی بازاریابی با افزایش قدرت رقابتی شركت و پردازش برنامه‌های استراتژیك آن، به مفاهیم بازاریابی اضافه شده است (جوهری و استفنز، 2006: 61).

هوش بازاریابی هنری است كه سازمانهای مختلف به آن احتیاج دارند. دستیابی به هوش بازاریابی تنها با استفاده همزمان از علم و هنر میسر است. هوش نه تنها قابلیت فردی، بلكه قابلیتی سازمانی است كه از محیط سازمان كسب می‌شود. هوش بازاریابی، آمیخته ای از سه مقوله فرد، سازمان و محیط(همان منبع).

تاكنون تعاریف مختلفی از هوش بازاریابی ارائه شده است؛ ازجمله آن، تعریف كاتلر از هوش بازاریابی است: اطلاعات هر روزه در مورد تغییرات در محیط بازاریابی كه مدیران در آماده سازی و تطبیق برنامه های بازاریابی كمك می‌كند.(پری پوراس و همكاران، 2005)

آقای جافه(به عنوان كسی كه بیشترین فعالیت را در این بحث انجام داده است) هوش بازاریابی را جمع‌آوری اطلاعات از محیط بیرون و مجموعه فعالیتهای درون شركت می‌داند (سانگ و جف، 2009).

به نظر نویسندگان با توجه به مفهومی كه در واژه هوش وجود دارد، هوش بازاریابی یك توانایی در فرد یا سازمان است كه به مدیران ارشد برای دستیابی به استراتژی، برنامه، هدف و یا حتی چشم انداز سازمان كمك شایانی می‌كند، در واقع سیستم هوش بازاریابی مشخص می‌كند كه چه نوع هوشی مورد نیاز است و آن را از محیط دریافت می‌كند و در اختیار سازمان قرار می‌دهد(تان و احمد، 1999)

در مقالات و كتب مختلف، هوش در سه حوزه مطرح می‌شود: هوش بازاریابی، هوش رقبا و هوش كسب و كار. باید دقت داشت كه هوش بازاریابی چیزی فراتر از هوش رقبا و كسب و كار است؛ اما در بعضی از مطالعات این سه به صورت یك سیكل نشان داده می‌شود. این بدین معناست كه این سه می‌توانند لازم و ملزوم یكدیگر باشند(رایت، 2006)

بسیاری از اطلاعات هوش رقبا، می‌تواند در هوش بازاریابی استفاده شود تا به عنوان یك ورودی برای آن، بتوان یك پروسه پویای طراحی بازار را تدوین كرد . بنابراین هوش بازاریابی می‌تواند شامل اطلاعات مربوط به محیط كلان، محیط بازار، مشتریان، رقبا و عملكرد گذشته یك سازمان درباره آمیخته بازاریابی باشد(بارتلت، گشال و كاتلر، 2001).


مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش بازاریابی – فایل بیس

۲۳ تیر ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش بازاریابی دارای 42 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد …

مبانی نظری هوش بازاریابی – مقالات آموزشی

۷ آبان ۱۳۹۵ – مبانی نظری هوش بازاریابی. مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش بازاریابی. دانلود مبانی نظری هوش بازاریابی. مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش تجاری – آپارات

▶ 0:13

۱۲ تیر ۱۳۹۶
فروش فایل توضیحاتبه کارگیری فناوری نوین اطلاعات در سازمان ها باعث بهبود فرآیند کسب و کار و افزایش مزیت رقابتی آن ها نسبت به رقبا می …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع عناصر آمیخته …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع عناصر آمیخته بازاریابی 4p. توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه با منبع نویسی …

[PDF]ﻓﺼﻞ دوم ﭘﮋوﻫﺶ ي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮي ﯽ ﻧﺎﻣﺒ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

ﻫﻮش. از. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. ﮐﻤﺘﺮي. ﺑﺮﺧﻮردار. اﺳﺖ. و. از. اﯾﻦ. ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺟﺬاب ﺑﺮاي. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ. ﺷﻮد. … ﭘﮋوﻫﺶ. ؛. در داﺧﻞ. و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر، در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ. ﮔﯿﺮي از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ. و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در …… داراي. ﻫﻮش. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. ﺑﺎﻻ،. ﻗﺎدرﻧﺪ. اﺛﺮ. ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﻮﺟﻬﯽ. ﺑﺮ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ. و. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻣﺤﺼﻮل.

[PDF]2 ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ

ﻫﻮش ﺗﺠﺎري، ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي، ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي. ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي، … 11. ﻓﺼﻞ دوم: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. 12. ﻣﻘﺪﻣﻪ. 13. ﻫﻮش. 14. ﺧﻠﻖ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻫﻮش. 14. ﻫﻮش ﺗﺠﺎري. 15 ….. آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺳﺮﯾﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﻨﺮ ﻓﺸﺮدﮔﯽ. ﺳﯿﮑﻞ زﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻋﺖ را …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی – نماشا

۶ فروردین ۱۳۹۶ – برای دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی…………….. به صورت ورد به ادرس سایت http://yon.ir/Dg6sMبروید.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره هوش معنوی ( …

۲۱ مرداد ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه پژوهش روانشناسی درباره هوش معنوی ( فصل دوم پایان … پاورپوینت معرفی بازاریابی ( فصل اول کتاب مدیریت بازاریابی احمد …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذهن آگاهی(فصل دوم تحقیق) – …

۱۸ مرداد ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذهن آگاهی(فصل دوم تحقیق) … کانکتورها · تحلیل معادلات ساختاری و تعیین رابطه آماری بین هوش هیجانی، رضایت شغلی …

مبانی نظری|پایان نامه|پروپوزال|مقاله انگلیسی|ترجمه|پروژه – …

PMD128-بازاریابی اینترنتی-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی: (بسته های آموزشی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت و حسابداری): کد محصول: …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *