پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی
دسته بندی پرسشنامه
بازدید ها 14
فرمت فایل doc
حجم فایل 29 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

این مقیاس در سال 1989 توسط کارول ریف ساخته شده است. این آزمون 84 سؤال و 6 عامل را دربر می‌گیرد. شرکت­کنندگان در مقیاسی 6 درجه‌ای (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) به سئوالات پاسخ می‌دهند. چهل و هفت سؤال، مستقیم و سی و هفت سؤال به صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند.

نمره گذاری و تفسیر

روایی

شواهدی مربوط به روایی سازه

تحلیل عاملی

پرسشنامه رایگان مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف – …

۳۱ فروردین ۱۳۹۵ – پرسشنامه مقیاس بهزیستی روان‌شناختی ریف. چکیده: هدف:بررسی روابط بین فردی از دیدگاه دلبستگی از جمله موضوعاتی است که در دهه‌های اخیر مورد …

[PDF]س ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان اﻟﻲ) ﻣﻘﻴﺎ ﺳﻮ 18 ﺳﻨﺠﻲ ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه ( ﻫﺎي روان ﺳ

توسط خانجانی – ‏2014 – ‏مقالات مرتبط
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺪف … اﻟﻲ) ﻣﻘﻴﺎس ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان ….. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ي. ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ رﻳﻒ. ﻣﺎد. ه ﻫﺎ. ﭘﺴﺮ. دﺧﺘﺮ. M. Sd. M sd. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ.

روایی و پایایی مقیاس به‌زیستی روانشناختی ریف – Iranian …

توسط بیانی – ‏2008
همبستگی مقیاس به‌زیستی روانشناختی با مقیاس رضایت از زندگی، پرسش‌نامه شادکامی آکسفورد و پرسش‌نامه عزت‌نفس روزنبرگ به‌ترتیب 47/0، 58/0 و 46/0 به‌دست آمد …

پرسشنامه بهزيستي روانشناختي ريف – مادسیج

پرسشنامه ی بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه). پنج شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۴; 2,458 بازدید; بدون دیدگاه. پرسشنامه …

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی – مادسیج

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ – دریافت پرسشنامه بهزیستی روانشناختی از سایت مادسیج. پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف (۱۹۸۰) شامل ۷۷گویه می باشد. بر اساس …

پرسش نامه بهزیستی روانشناختی ( قابل دانلود) – دکتر …

۲۶ اسفند ۱۳۹۲ – این پرسش نامه توسط کلانتر کوشه و نواربافی در سال 2012 هنجاریابی شده است. در ادامه می توانید فایل حاوی پرسشنامه و اطلاعات آنرا دانلود کنید.

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف-نسخه 84 آیتمی – روان …

۱۹ فروردین ۱۳۹۴ – 6پست – ‏5 نویسنده
شرح: این پرسشنامه شامل 84 آیتم است و 6 خرده مقیاس اصلی دارد، که عبارتند از: 1- زیر مقیاس پذیرش خود.2-زیر مقیاس روابط مثبت با دیگران3- زیر …

[PDF]ﻫﺎي ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ رﯾﻒ – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

ﻫﻤﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ. ﻫﺎ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ،. ﺑﻬﺰﯾﺴـﺘﯽ رواﻧﺸـﻨﺎﺧﺘﯽ(. PWBS. ) و. رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ (. SWIS. ) را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ . ﺑﺮاي. ﺗﺤﻠﯿﻞ. داده. ﻫﺎ. از ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳـﻮن و. ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻣﺴـﯿﺮ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه (RSPWB-SF) – …

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ – مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه (RSPWB-SF) در سال … فرم کوتاه این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و برگرفته از فرم اصلی با ۱۲۰ سوال است.

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف فرم بلند RSPWB,نمره …

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف فرم بلند RSPWB -. مقياس هاي به زيستي روانشناختي ريف اين مقياس را ريف در سال 1980 طراحي نمود (ريف،1995 ). فرم اصلي …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *