پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی
دسته بندی پرسشنامه
بازدید ها 31
فرمت فایل doc
حجم فایل 20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی

ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات پیشین که در این زمینه صورت گرفته است تعیین گردید

آلفای کرونباخ هر یک از مولفه های تربیت شهروندی

زیر مقیاس ها و گویه های مربوط به آن

شیوه نمره گذاری پرسش نامه

[PDF]PDF: پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی | OODL

اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ.

[PDF]PDF: پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی | YOOZDL-I!

اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﺷﻬﺮوﻧﺪی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ.

[PDF]PDF: پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی | دانشجو دانلود

ﺳﻼم. وﻗﺘﺘﻮن ﺑﺨﯿﺮ. اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﮔﻞ ﺷﻤﺎ وارد ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﯽ. ﮐﻪ. ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ. دﻗﺖ. ﻣﻬﻢ: ﻧﮑﺘﻪ. اﯾﺪ! ﺷﺪه. درﺳﯽ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. در. ﺷﻬﺮوﻧﺪی. ﺗﺮﺑﯿﺖ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻟﯿﻨﮏ اورﺟﯿﻨﺎل اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻟﯿﻨﮏ …

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی – فایل ناب؛ دانلود …

۱ مهر ۱۳۹۶ – پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم …

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ – پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی. سخن روز: روزه خود را با چاي کمرنگ و خرما باز کنيد با سلام حضور شما هموطن عزیز.دنیایی از مقالات و …

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی – فایل ناب؛ دانلود …

۲۶ شهریور ۱۳۹۶ – پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم …

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی | بای شاپ!

پژوهشگر گرامی، با عرض سلام و وقت به خیر. من Admin این سایت هستم. شما در حال بازدید از صفحه اختصاصی «پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی» هستید.

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی | مقالات طلایی!

۱۵ فروردین ۱۳۹۶ – محقق عزیز، خوش آمدید. من Admin این سایت هستم. شما بهترین وبسایت تحقیقاتی را برای دانلود «پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی » انتخاب …

دانلود (پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی)

۱۴ شهریور ۱۳۹۶ – دانلود (پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی). سخن روز: در بدن هر ثانیه تقریباً سه ملیون گلبول خون میمیرد ولی خوشبختانه در همان ثانیه سه ملیون …

پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی | دانلود مقاله، …

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ – ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای می باشد که با استفاده از تعیین مولفه های مهم تربیت شهروندی در برنامه درسی تحقیقات …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *