پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران
دسته بندی پرسشنامه
بازدید ها 25
فرمت فایل doc
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران

این پرسشنامه که جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد، به وسیله پودساکف، مکنزی، مورمن و فیتر[1] در سال 1990 ساخته شده و برای اولین بار توسط نعامی و شکرکن(1380) به فارسی ترجمه و استفاده گـــردیده است. این ابزار حاوی 24 ماده می باشد و توسط سرپرست کارکنان تکمیل می گردد. حیطه های این پرسشنامه عبارتند از: وظیفه شناسی[2] (ماده های 1، 2، 3، 4، 5)، مردانگی[3] (6، 7، 8، 9،10)، شرافت شهروندی(11، 12، 13، 14)، نوع دوستی(ماده های 15، 16، 17، 18، 19)، تواضع(20، 21، 22، 23، 24).

سنجش روایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

سنجش پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه رایگان رفتار شهروندی سازمانی پادساکف – …

پرسشنامه رفتار شهروندی ذیل توسط پادساکف و همکاران در سال 1990 طراحی گردیده است. … در خصوص متغیرهاي تعیین شده جهت سنجش رفتار شهروندي سازمانی دراین …

پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني پادساکف (OCB) – سایت …

۵ خرداد ۱۳۹۴ – پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني پادساکف (OCB) در سال 1991 ساخته شده و … همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به تهیه نمره گذاری کامل پرسشنامه …

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی – مادسیج

۱۸ فروردین ۱۳۹۲ – پرسشنامه رفتار شهروند سازمانی پودساکف. این پرسشنامه کاملا استاندارد می باشد و روایی و پایایی آن توسط گروه پژوهش مادسیج بررسی شده است. سوالات … من پرسشنامه پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکارانش را از سایت …

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران – آریا مدیر

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی یک پرسشنامه استاندارد بوده که بر اساس مدل پادساکف و همکاران در سال (2000) ارائه شده است. این پرسشنامه دارای 20 گویه می باشد.

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکارانش

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکارانش,دانلود پرسشنامه,پرسشنامه … این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که توسط پادساکف و همکاران طراحی …

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی | ترجمه مقالات ISI – پارس تز …

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی، دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران ، دانلود رایگان پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی.

[PDF]ﺳﻮم ﻓﺼﻞ

اﺑﺰاﺭ ﮔﺮدآوﺭي اﻃﻼﻋﺎت. ﺍﺑﺰﺍرِ ﺍﺻﻠﯽِ ﮔﺮدآوريِ ﺍﻃﻼﻋﺎت در ﺍﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. 7. ﺍﺳﺖ . ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺍز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍرد رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﺎدﺳﺎﮐﻒ و ﻫﻤﮑﺎرﺍن. (. 2000. ).

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف – ارشد سرا

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف برای سنجش رفتار شهروندی از ابزار پودساكف و همكاران(1990) استفاده می شود. این مقياس…

پرسشنامه OCB پادساکف و همکارانش – مدیریت آموزشی و …

۲۸ شهریور ۱۳۸۸ – جهت دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دبیران (OCB) پادساکف و همکارانش (1990)روی عبارت ذیل کلیک کنید: …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن – Sid

1387. ﺗـﺸﮑﯿﻞ داده و. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﯿﻮه. ی. ﻃﺒﻘﻪ ای ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺠـﻢ اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ . روش ﺗﺤﻘﯿـﻖ. ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ. –. ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ رﻓﺘـﺎر ﺷـﻬﺮوﻧﺪی ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘﻮدﺳـﺎﮐﻒ و. ﻫﻤﮑﺎران. (. ) …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *