پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور

پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور

پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور
دسته بندی پرسشنامه
بازدید ها 14
فرمت فایل doc
حجم فایل 250 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور

فروشنده فایل

کد کاربری 3069

کاربر

پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور

پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی دانش آموزان اقتباسی از پژوهش های فام و تیلور است که در سال 1999 تهیه کرده است و در حوزه عملکرد تحصیلی برای جامعه ایران اعتباریابی شده است.آزمون عملکرد تحصیلی قادر است با 48 سوال، 5 حوزه مربوط به عملکرد تحصیلی را اندازه گیری نماید.

مولفه های پرسشنامه

نمره گذاری پرسشنامه

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

روایی و پایایی

منبع

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پرسشنامه پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پرسشنامه مربوطه به ایمیل شما …

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور – مادسیج

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ – پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی دانش آموزان اقتباسی از پژوهش های فام و تیلور است که در سال ۱۹۹۹ تهیه کرده است و در حوزه عملکرد تحصیلی برای …

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) – دانش دوست – …

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ – پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) که هدف آن ارزیابی عملکرد تحصیلی از حوزه های مختلف (خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، …

پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور – فایل ناب؛ …

۲۵ شهریور ۱۳۹۶ – پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور. پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی دانش آموزان اقتباسی از پژوهش های فام و تیلور است که در سال ۱۹۹۹ …

SID.ir | تاثير آموزش راهبردهاي فراشناخت بر عملکرد تحصيلي …

توسط قلتاش عباس
ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه سنجش عملکرد تحصيلي (EPT) فام و تيلور و پرسشنامه شيفر براي سنجش خلاقيت بوده است. جهت محاسبه پايايي از آلفاي …

پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور – فایل ناب؛ …

۱ مهر ۱۳۹۶ – پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی فام و تیلور. پرسشنامه سنجش عملکرد تحصیلی دانش آموزان اقتباسی از پژوهش های فام و تیلور است که در سال …

دانلود پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) – ll5

این پرسشنامه دارای 48 سوال بوده و هدف آن ارزیابی عملکرد تحصیلی از حوزه های مختلف (خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش) می باشد.

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) – پاورپوینت …

پرسشنامه عملکرد تحصیلی پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی عملکرد تحصیلی تست عملکرد تحصیلی آزمون عملکرد تحصیلی ابزار سنجش عملکرد تحصیلی …

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT) – لینک – دانلود …

پرسشنامه عملکرد تحصیلی پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی عملکرد تحصیلی تست عملکرد تحصیلی آزمون عملکرد تحصیلی ابزار سنجش عملکرد تحصیلی …

[PDF]ﭼﻜﻴﺪه – مجله مطالعات آموزش و یادگیری

توسط پورطاهری – ‏2015
ﻓﺮاﺣﺎﻓﻈﻪ، رﺿﺎﻳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﺒﺮد، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﻴﻔﻲ را ﺑﺼﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ. ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ اﻣ ﺎ ﻫﻴﭽﻜﺪام از ….. ﺿﺮاﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ در ﭼﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار … ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ي. ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪ . اﻳﻦ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اﻗﺘﺒﺎﺳﻲ. اﺳﺖ. از. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي. ﻓﺎم. و. ﺗﻴﻠﻮر. ) 1999(. ﻛﻪ. ﺗﻮﺳﻂ.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *