مبانی نظری وپیشینه تحقیق حضور ذهن

مبانی نظری وپیشینه تحقیق حضور ذهن

مبانی نظری وپیشینه تحقیق حضور ذهن
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 27
فرمت فایل docx
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

مبانی نظری وپیشینه تحقیق حضور ذهن

فروشنده فایل

کد کاربری 3349

کاربر

مبانی نظری وپیشینه تحقیق حضور ذهن

توضیحات: فصل دوم (پیشینه ی پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی فارسی و انگلیسی کامل به شیوه APA جهت استفاده فصل دو

توضیحات نظری در مورد متغیر و همچنین پیشینه در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب برای فصل دو

منبع : دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

حضور ذهن که ریشه­های مفهومی آن در بودیسم قرار دارد، در سایر سنت­های معنوی و دینی نیز حضوری برجسته دارد. در مسیحیت اعمال زیادی وجود دارند که می­توانند به اشکال مراقبه یا عمل حضورذهن تلقی شوند. مراقبه مسیحیت اغلب در قالب عبادت، ذکر گفتن و پرستش بیان شده است (اپل و کیم اپل، 2009).

همچنین، مراقبه هسته مرکزی و قلب اسلام و دینداری عارفانه و برخی سنت­های عرفانی مسلمانان (به ویژه صوفیسم) را تشکیل می­دهد (نیگوسیان،2004؛ به نقل از اپل و کیم اپل، 2009).

مراقبه در اسلام مفاهیم (تفکر و تدبّر) را شامل می­شود که معنای لغوی آن به معنای “تأمل و اندیشه­ورزی درباره جهان” است. بنابراین، اعمال و تکالیف مراقبه ای در بسیاری از سنت­های معنوی و دینی، اغلب ویژگی کلیدی دسترسی به آسمان و ملکوت را فراهم می­کند (اپل و اپل، 2009).

حضور ذهن در روانشناسی و رواندرمانی نیز برای کمک به تسکین انواع مختلف آلام بشری به کار برده می­شود. مهارت­های حضورذهن به عنوان یک فن برای مقابله با اضطراب مورد توجه قرار گرفته­اند (اپل و کیم اپل، 2009).

تعاریف حضورذهن

همچنان که براون و ریان (2003) تعریف کرده­اند حضورذهن عبارت است از “متوجه بودن به و آگاه بودن از آنچه در حال حاضر می­گذرد”. اپل وکیم اپل (2009) حضورذهن به عنوان “حالت ذهنی که با آگاهی متراکم از و (متمرکز بر) افکار، کنش­ها یا انگیزش­های فرد، مشخص و توصیف می­شود”، تعریف کرده­اند. ویژگی­های حضورذهن شامل آگاهی پیش مفهومی و پذیرش تجربیات، تنظیم منعطف توجه، قبول و پذیرش بی­طرفانه تجربه و جهت­گیری به سمت اینجا و اکنون است (براون، رایان و کرسول، 2007).

حضورذهن به عنوان ارتقا دهنده سطوح بالای بهزیستی مفهوم­سازی شده است، به ویژه ذهن آگاهی به طور مستقیم از طریق فراهم ساختن پرمایگی و غنای بیشتر، تجربه بهزیستی را پرورش می­دهد و به طور غیرمستقیم از طریق تنظیم رفتار خود تنظیم­گری سلامت، که توجه فزاینده و پذیرش نیازها و ارزش­های شخصی و ظرفیت بالا برای عمل مطابق با آنها را شامل می­شود، بهزیستی را بالا می­برد (براون و ریان، 2003؛ براون و همکاران، 2007). با تمرین مهارت­های آگاهی لحظه به لحظه، فرد تلاش می­کند تا نسبت به الگوهای افکار، عواطف و تعامل با دیگران بینش و بصیرت پیدا کند و سپس بتواند به صورت ماهرانه پاسخ­های هدفمند مفید را انتخاب کند به جای آنکه به طور خودکار با روش­های خوگرفته و ناهشیار واکنش نشان دهد (تیزدیل و همکاران، 2000).


مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذهن آگاهی – پروپوزال | پرسشنامه …

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ – خانه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذهن آگاهی … ذهن آگاهی یا حضور ذهن به معنای آگاهی از افکار، رفتار، هیجانات و انگیزه ها است به طوری که بهتر …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ذهن آگاهی یا حضور ذهن (فصل دوم) – …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ذهن آگاهی یا حضور ذهن در ۲۹ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc . قابل ویرایش : بله. منابع : جدید و آپدیت شده. فرمت فایل : ورد.

[PDF]PDF: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذهن آگاهی – برچسب مقاله!

2017-09-27 داﻧﻠﻮد ﺷﺪه در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ (ﻓﺼﻞ دوم ﺗﺤﻘﯿﻖ) ﻧﺴﺨﻪ وب: … ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ و ﺣﻀﻮر ذﻫﻦ روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪت ﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ و ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ.

[PDF]مباني نظري و

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻈﺮي. 11. )ب. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ. ﻓﺼﻞ دوم. : ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. 13. اﻟﻒ. ) ﻣﺮور ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي. 13. روان ﺷﺎﺳﻲ ﻣﺜﺒﺖ … ذﻫﻨﻲ ﺑﻮدن. 25. ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻮدن. 25. ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ ذﻫﻨﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ. 26. ﺷﺎدﻣﺎﻧﻲ ذﻫﻨﻲ ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ. 30 … ازدواج ﻣﺠﺪد و و ﺿﻌﻴﺖ رواﻧﻲ زﻧﺎن. 58. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ. در. ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي. ﺧﺎرﺟﻲ. 60. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ. در ….. ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﻲ آن اﻳﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﻮﻫﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ، و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ازدواج ﻣﺠﺪد ﺗﻦ ﻣﻲ. دﻫﻨﺪ.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ذهن آگاهی یا حضور ذهن (فصل دوم) …

۴ دی ۱۳۹۵ – مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دوم پایان نامه ارشد) ذهن آگاهی یا حضور ذهن در 29 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. دانلود مبانی نظری و پیشینه …

[PDF]ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﻱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ: ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ … ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ. … ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺫﻫﻨﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﺎﺹ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﺎﻳﻴﻦ …… ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻱ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ.

[PDF]ﻓﺼﻞ دوم ﭘﮋوﻫﺶ ي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮي ﯽ ﻧﺎﻣﺒ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

ﺣﻀﻮر ﻣﻮﻓﻖ در ﮔﺮو. ﻫﺎي ﮐﺎري ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ. در … ذﻫﻨﯽ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. (. ﭘﺎﺷﺎ. ﺷﺮﯾﻔﯽ،. 1377. ،. 32. ) ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﮐﻠﯽ. ﻫﻮش. ﻋﺒﺎرت. اﺳﺖ. از. ﻇﺮﻓﯿﺖ. ﻓﺮد. ﺑﺮاي. ﺗﻔﮑﺮ،. اﺳﺘﺪﻻل. و. ﺣﻞ … ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﻮش. ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ. ﻫﺸﺖ. ﻧﻮع. ﻫﻮش. را. ﺗﻮﺻﯿﻒ. ﮐﺮد. ﮐﻪ. در. داﺧﻞ ﻣﻔﻬﻮم. ﮐﻠﯽ. ﻫﻮش. ﻗﺮار. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮﻧﺪ . اﻧﻮاع. ﻫﻮش. از. ﻧﻈﺮ.

پیشینه تحقیق ذهن آگاهی یا حضور ذهن | دهمین سرمت

۲۵ آذر ۱۳۹۵ – همچنین بخوانید : ذهن آگاهی یا حضور ذهن ,پیشینه پژوهشی متغیر ذهن آگاهی یا حضور ذهن ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ذهن آگاهی یا حضور ذهن ,مبانی نظری …

مبانی نظری،پیشینه پژوهش ،تعریف – فصل دوم ,پیشینه …

… پژوهش کارشناسی ارشد,مبانی نظری,پیشینه پژوهش ,تعریف, انواع و نظریه های ذهن … 8- حضور داشتن به جای دست کار شدن; پیشینه پژوهش; تحقیقات داخلی; تحقیقات …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس | rabin

۲۸ فروردین ۱۳۹۶ – فایل دانلودی با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس می تواند شما را در دستیابی به مطلبی بی نظیر در رابطه با این موضوع مبانی نظری و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *